Доступ до публічної інформації

 

   З  9 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), що визначає порядок забезпечення права на отримання інформації від органів влади, місцевого самоврядування та інших розпорядників публічної інформації.

   Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом (ст. 1 Закону).     

   Доступ до публічної інформації у КЗО "Середня загальноосвiтня школа № 132" ДМР забезпечується шляхом:     

     - систематичного та оперативного оприлюднення інформації (офіційному веб-порталі  в мережі Інтернет – http://shkola132.klasna.com/uk/site/index.html; на інформаційних стендах),      

     - надання інформації за запитами на публічну інформацію (інформаційними запитами).    

     Запит на інформацію слід відрізняти від звернень громадян, що направляються відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Звернення громадян мають іншу юридичну природу та містять пропозиції, зауваження, скарги, клопотання щодо діяльності навчального закладу. Запит на інформацію містить лише прохання надати наявну в КЗО"Середня загальноосвiтня школа № 132" ДМР  публічну інформацію.     

    Закон “Про доступ до публічної інформації» також не поширюється на запити, що надсилаються одним органом влади іншому (ст.2 Закону).     

    Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача:      

     - поштою на адресу: пр.Парусний 14. м. Дніпро, 49018 (з позначкою на конверті «Публічна інформація»);     

     - за телефоном: 7730396     

     - електронною поштою: [email protected] 

   Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі, але при цьому повинен містити кілька обов’язкових реквізитів (ст. 19 Закону):
      1) ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
      2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
      3) підпис і дату.
      Для спрощення процедури оформлення письмових запитів навчальний заклад пропонує форму інформаційного запиту